Big-Bang’in Öncesi

Big-Bang’in Öncesi Big Bang’in öncesi diye birşeyden bahsedilebilir mi? Bence bu konudaki problem ‘zaman’ dediğimiz kavramın tanımında. Tüm fizik yasaları zamanın yönüne göre simetrik olmasına rağmen evrende gözlediğimiz düzenli entropi artısı zamanın okunun bu prensip bazında tanımlanmasına sebep olmuş. Klasik anlamda anladığımız şekliyle zamanın oku entropinin değişimiyle ilgili. Bu anlamda ise elbette bir başlangıç noktasına […]

Devamını oku...