ŞERİAT VE KADIN

ŞERİAT VE KADIN

İlhan Arsel
Kaynak Yayınları / Turan Dursun ve Aydınlanma Dizisi
Müslümanlığın kadına bakışı ve onu ele alışı konusunda artık bir klasik olduğu herkesçe kabul edilen Şeriat ve Kadın, Prof. Dr. İlhan Arsel’in en önemli eserlerinin başında gelir. Bu kitap her yönüyle bir şaheserdir.

Şeriat ve Kadın hangi özelliğiyle dikkat çekmektedir?
Birincisi bu eser, İlhan Arsel’in 40 yıllık araştırmasının en özgün ürünüdür.
Arsel’in sahip olduğu dünya görüşü en asaslı bir şekilde bu kitapta dile gelmiştir.
İkincisi Arsel, bu eserinde sadece Kur’an’da ve Müslümanlıkta kadının yerini incelememiş, aynı zamanda bugün bile hala çağdışı görüşleri dile getiren birçok sözüm ona “uzman”a kahreden yanıtlar vermiştir. Bunu yaparken de olaya bilimsel ölçütlerde yaklaşmış, özgün kaynaklara bizzat baş vurmuş, araştırmacı titizliği göstermiş, iddialarını Kur’an ayetlerine, hadislere ve diğer genel kabul gören İslami kaynaklara dayandırmıştır.
Bu kitapta Arsel, kadınların toplumsal konumunu, hem Müslümanlıktan önceki, yani Cahiliyye dönemindeki haliyle hem de Müslümanlıktan sonra kat ettiği olumlu ve olumsuz süreci mercek altına almıştır.

İşte kitapta yanıtları bulunan bazı sorular:
-Kadınlar haklarına Müslümanlıkla mı ulaştılar yoksa önceki dönemde daha mı özgürdüler?
-Muhammed’e göre kadın neden aklı kıt ve karakterce kötü bir mahluktu? Cehennemi esas olarak kadınlar mı dolduracaktı?
-Neden Müslümanlığa göre kadınlar, dünyaya gelmesi istenmeyen, geldikten sonra sömürülmesi gereken, öldüğünde cehenneme layık görülen yaratıklardır? Var mıdır bunun dinde ve Kur’an’da yeri?
-Kur’an’ın vaaz ettiği çok karılık sistemi neden kadınları haysiyetsiz kılmakta ve azap içinde yaşatmaktadır?
Bu ve buna benzer bir dizi sorunun, tartışma konusunun yanıtları yeniden dikkatinize sunduğumuz bu kitapta mevcuttur.