Müslüman İnançlılara Sorular

Müslüman İnançlılara Sorular

Mucize İddiaları İle İlgili Çoktan Seçmeli Sorular

1) Kuran’da mucize var mıdır?

a. Vardır elbette, hem de onca mucize vardır ama inkarcılar göremez
b. Bazı mucizeler vardır. Bunları öğrenen gavurlar bile müslüman oluyor
c. Vardır ama herkes açıkça göremeyebilir. İmanı olan daha kolay görür.
d. Kuran’da veya herhangi bir kutsal kitapta mucize yoktur ve olamaz. Asıl mucize, bu kaynaklarda mucize olabileceğini düşünebilmektir.

2) Tuzlu su ile tatlı su karışır mı?

a. Karışmaz elbette, bu kuranın bildirdiği en büyük mucizelerden biridir
b. Cebelitarık boğazında Kaptan Cousteau bulmuş tatlı suyla tuzlu suyun karışmadığı yeri, bu yüzden de müslüman olmuş, bilmez misiniz bre cahiller!
c. Karışmaz elbet, Furkan 53’de öyle diyor. İnkar mı ediyorsun ey kafir!
d. Bir bardak tatlı su ile bir bardak tuzlu su alınır, bır kabın içine boşaltılıp karışıp karışmadığına bakılır. Nehirlerin göllere karıştığı bölgelerde, veya tatlı su akıntılarının denize boşaldığı yerlerde de aynı karışmanın olacağı, ortada fizik ve kimya kurallarının öngördüğünden daha farklı bir durumun olmadığı saptanır. Bu müslüman dünyasındaki çok sayıda yanıltıcı iddia ve söylentilerden sadece biridir. Bu olayla ilgili olarak, Kaptan Cousteau’nun müslüman olduğu iddiaları da mevcuttur ki doğru değildir.

3) Sineğin bir kanadında zehir, öbür kanadında panzehir mi vardır?

a. Öyledir elbette, Peygamber efendimiz öyle demiş.
b. Hadislerden iyi mi bileceksin, seni kafir
c. Güvenilir bir hadis ise öyledir
d. Öyle birşey yoktur. Çağdaş bilgilere değil, 1400 yıl öncesinin cahil bilgilerine inanmak isteyen, çorbasına düşen sineğin öbür kanadını da çorbaya daldırmaya devam etsin. (Peygamber gibi).

4) Peygamber Muhammed Ay’ı ikiye bölmüş müdür?

a. Elbette bölmüştür, güvenilir hadislerde öyle der, bu konuda ayet bile var (Kamer 1)
b. Bir sürü insan tanıklık etmiş buna, inkar mı edeceksin?
c. Olayın astronomik kanıtları bile mevcuttur, ortada şüphe yoktur
d. İlgili ayet ve hadislerin doğru tercümesi, ayın iki parçaya bölünüp, Hira dağının iki tarafına düştüğünü ima eder. Yani buna göre ay hira dağından daha küçüktür. Dünyaya düşmüş, ama kimseyi incitmemiştir. Ayrıca aynı kaynaklara göre Mekkeliler buna tanıklık etmişler, fakat buna rağmen iman etmemişlerdir. Bu konuda astronomik deliller olduğu da dincilerin uydurmasıdır. Ay ikiye yarılıp dünyaya çarpsa, dünya üzerindeki yaşam sona ererdi. Yani bu iddia doğru değildir.

5) Firavunun cesedi bulunmuş mudur?

a. Bulundu tabi, fotoğrafları bile yayınlandı
b. Hem de secde eder vaziyette bulunmuş, British Museum’da sergileniyor
c. Yunus suresi 90 ve 92. ayetlerde Firavunun cesedinin ibret olsun diye bozulmadan korunacağı söyleniyor. Herşey kuranı ve islamı doğruluyor. Bunu görmeyenler sadece inkarcılardır.
d. Bahsedilen ceset, kuzey Mısır’da 5000 yıl kadar önce yaşamış, muhtemelen zavallı bir köylüye ait bir cesettir. Bunlardan aynı bölgede ingiliz arkeologları tarafından en az 10-15 tane daha bulunmuştur. Ceset hiç de iyi korunmuş durumda değildir ve Peru’da, Nazca düzlüğünde bulunmuş ve bin yıldır açık arazida bulunan mumyalardan daha bile yıpranmış durumdadır. Kuran’da ima edildiği gibi ibret olsun diye yüksek bir yerde falan saklanmış bir ceset değil, yanında kap kacakla birlikte bulunmuş, kendisine özel mezar yeri yapılmış bir cesettir. Yani Kızıl Deniz yarılırken ölen birinin cesedi değildir. British Museum yetkilileri müslüman dünyasında bu cesetle ilgili bu söylentilerin dolaştığını duyduklarında, duruma tebessümle karşılık vermektedirler.

6) Neil Armstrong ayda ezan sesi duyup sonradan müslüman olmuş mudur?

a. Olmuştur elbette, bunu herkes bilir
b. Ezan sesini duymuş, fakat ne olduğunu baştan anlamamıştır. Ancak yıllar sonra bir yurtdışı gezisinde ezan sesi duyunca bunun aydaki ses olduğunu anlamış ve iman etmiştir
c. Kendisi gizli müslümandır
d. Bu da saf müslüman kesimin uydurmalarından biridir. Neil Armstrong resmi yazılar ve röportajlarla bu iddiayı defalarca reddetmiştir

7) Kuran’da 19 mucizesi var mıdır?

a. Vardır elbette, 19’cular bunca yıldır boşuna mı kendilerini yırtıyorlar bu konuda?
b. İnanmayan 19.org’a baksın
c. Kuran’da elbette görebilen için çok sayıda mucize vardır. Bu da onlardan biridir
d. Bu benzerine çok rastlanan numeroloji iddialarından biridir. Pek çok rakam ile ilgili olarak, pek çok kişi, kitap veya olay ile ilgili benzer iddialar üretilebilmektedir. İddia edilen paterne uyan örneklere dikkat çekilip, uymayanların üstünün örtüldüğü ve insan psikolojisindeki “algıda seçicilik” ve benzeri başka faktörlerin sömürülmesine dayalı bir konudur bu. Ayrıca, kuran’da bahsedilen düzene uyulabilmesi için bazı ayetler yok sayılmakta ve hesaplarda başka üçkağıtlar da yapılmaktadır. Kuran’daki tüm mucize iddiaları gibi bunun da aslı yoktur.

8) Kuran’da evrenin genişlediği bildirilmekte midir?

a. Bildirilmektedir, gören için Allah’ın varlığının delilleri çoktur. Allahım sen ne büyüksün.
b. Zariyat 47, inanmayan açıp baksın, “Biz göğün genişleyicisiyiz” diyor
c. Evet. Kurandaki bazı ayetlerin anlamlarını biz ancak yavaş yavaş anlıyoruz. Bu da onlardan biridir.
d. Bu iddia doğru değildir. Sözkonusu ayetteki ifade yakın zaman öncesine kadar tüm çevirilerde “geniş kudret sahibiyiz” anlamına gelecek şekilde çevrilirken, evrenin genişlediği fikri fizik dünyasında yaygınlaştıktan sonra, özellikle de son dönemde, çevirilirde sözkonusu ayetin anlamı “biz evreni genişleticiyiz” veya benzeri şekillerde çevrilmeye başlanmıştır. Kuran’da mucize arayanlara dayanak vermek için mevcut çok sayıda girişim örneklerinden biridir bu.

Not: Eğer anlayamayan olduysa, tüm doğru cevaplar D şıkkıdır.