MİLLİYETÇİLİK TÜRKİYE’NİN ÇIKMAZI

MİLLİYETÇİLİK TÜRKİYE’NİN ÇIKMAZI

Erdoğan Aydın
Literatür Yayınları / Araştırma-İnceleme Dizisi
Temel hak ve özgürlükleri kendi “kutsal” egemenliğine karşı risk olarak gören, kendi halkına her an “davulcuya” kaçabilecek “kız” muamelesi reva gören bir devlet geleneği ile karşı karşıyayız. bu gelenekten dolayı, gerçek bir demokrasi, Cumhuriyet’in 80. yılında bile hala mümkün olamamaktadır… Yazara göre yaygın kanının aksine milliyetçilik, (ulusal esaret gibi özel koşullar hariç) gerçekte olumlu bir değer oluşturmamaktadır.
Aksine içte halkın hak ve özgürlüklerine, dışta ise evrensel hukuka karşı yabancılaştırıcı bir işleve sahiptir Milliyetçiliğin bu niteliği, mevcut çıkar ilişkilerini korumaya yönelik temel bir ideolojik araç olarak kullanılmasını da olanaklı kılar… Milliyetçiliğin ideolojik yorumu karşısında sağlam bir duruş edinilemediği müddetçe, yurtsever ve demokrat olmanın olanaksızlığından hareketle Erdoğan Aydın, bu kitabında, devlet-toplum ilişkilerini, çarpıtılmış “milli çıkar” ve tarih anlayışını sorgulamakta, milliyetçiliğe karşı toplumcu bir bakış açısı oluşturmaktadır.