İSLAMİYETİN EKONOMİ POLİTİĞİ İslamiyet Gerçeği 4

İSLAMİYETİN EKONOMİ POLİTİĞİ

Erdoğan Aydın
Literatür Yayınları
Kapitalist sistemin toplumumuza yaşattığı bu ağır sorunlar ortamında, İslamiyet’in ‘adil’, ‘fakiri gözeten’, ‘ekonomik bunalımlar üretmeyen’, ’emeği yücelten’ bir sistem öngördüğü, dolayısıyla yaşanagelen bunalıma karşı en uygun seçeneğin Şeriat olduğu fikri, son on yılların en çok yinelenen iddiası oldu… Peki ama İslamiyet’in adil ve dahası günümüz koşullarında uygulanabilir bir sistem önerdiği iddiası doğru mudur gerçekten?… Kur’an ayetleri ve Şeriat deneylerinden hareketle İslamiyet’in ekonomi politiğinin kapsamlı bir fotoğrafını çıkaran bu kitap, bu iddiaların bütünüyle mesnetsiz olduğunu göstermektedir.