İSLAMCILIK VE DİN POLİTİKALARI

İSLAMCILIK VE DİN POLİTİKALARI

Erdoğan Aydın
Literatür Yayınları / Araştırma-İnceleme Dizisi
İslamcılığın geriletildiği bir Türkiye’de önem ve güncelliği azalmış gibi görünen din ve siyaset ilişkileri, 11 Eylül sonrasında, dünya çapında temel bir önem kazanmış bulunmaktadır. Diğer yandan Cumhuriyet’in 80. yılında hala niye demokratikleşemediğimizin nedenlerini aradığımızda, İslamcılık ve devletin din politikalarının temel sorumluluğu ile karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye açısından sorun, konjoktürel değil yapısal olup, her aydının, konunun temel ayrıntılarına ilişkin donanımlı olmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu kitabında Erdoğan Aydın, konunun uzmanlarından biri olarak siyasal İslam ve İslamcı harekete, devletin din politikalarına ve Anadolu’nun ezilen kimliği Aleviliğe ilişkin kapsamlı açılımlar sunmaktadır… Yaşanan olaylar ve tartışmalardan hareketle yapılan bu açılımları özgün kılan yan, İslamcı ve liberal yaklaşımlardan olduğu kadar, toplumun kontrolü amacıyla biçimlenen mevcut otoriter laiklik anlayışından da temelli bir farklılığa sahip olmalıdır.