Anket Sonuçları

Anket Sonuçları

İstatistiksel Veriler

ABD’de üniversite öğrencileri arasında yapılan ve Chronicle of Higher Education’da yayınlanan bir ankete göre (19 Kasım 1986, sayfa 37), ABD üniversite öğrencilerinin yarısından çoğu yaratılışçıydı ve üçte biri hayaletlere, ölülerle haberleşmeye, uzaylıların dünyayı ziyaret ettiğine, yeti efsanesine, vs. inanıyordu. Bu sonuç günümüzde bilim eğitiminin, insanların beynine girmede tabloid gazetelerdeki sözde bilim (pseudo science) saçmalıklarından daha etkili olamadığının bir göstergesiydi.

Ayrıca aynı anket, yaratılışçılığı benimseyen gençlerin kitap okumaya daha az eğilimli olduklarını ve not ortalamalarının da yaratılışçı olmayan gençlere nazaran daha düşük olduğunu gösteriyordu. Bu sonuç uzmanlar tarafından, yaratılışçı inanca sahip kesimin bilimsel bilgiye karşı sergilediği şüphe ve güvensizliğin bir göstergesi olarak yorumlanmıştı. Ohio’daki ortaokul ve lise biyoloji öğretmenleri arasında yapılan başka bir anket, çoktan seçmeli bir sorudaki 5 şık arasından “evrim teorisi”ni en iyi tanımlayan şıkkı ankete katılanların sadece %12’sinin doğru olarak tespit edebildiğini gösteriyordu.

Eşit derecede ilginç bir başka anket bulgusu, yine Ohio’da, bu sefer okul müdürleri arasında yapılan bir ankette, anket katılanlarının %53’ünün yaratılışçılığın okullarda okutulması gerektiğini ve yer alacağı dersin biyoloji ve fen bilgisi dersleri olması gerektiğini düşünmesiydi. Bu ankete katılan okul müdürlerinin sadece %2’si “evrim teorisi”nin tanımını şıklar arasından doğru olarak seçebilmişti.

Bunun yanında, TPM (The Philosopher’s Magazine) adlı felsefe dergisinin Internet sitesinde yapılan anket (1999), felsefe okuyan kesimin inanç konularında diğer kesime göre ne kadar bilinçli olduğunu gösteriyor.

Ankete katılan 1000 okur arasında,

Tanrı vardır diyenler %31, yoktur diyenler %69
uzaylıların dünyayı ziyaret ettiğine inananlar %9, inanmayanlar %91
Canlıların gelişiminde evrimin rol oynadığına inananlar %76, inanmayanlar %24
İlk insanlar yaratılıp dünyaya konulmuştur diyenler %14, bunu kabul etmeyenler %86
Etik (Ahlak)’ın kültüre bağlı olarak göreceli olduğuna inananlar %41, inanmayanlar %59
İnsanların aya ayak basmadığına inananlar %2, bastığını düşünenler %98

Aynı zamanda, Nature dergisi tarafından bilim adamları arasında yapılan anket, alanında etkili ve lider bilim adamları arasında, tanrı inancı oranının çok düşük olduğunu, ve bu sonucun 1914 yılında bilim adamları arasında yapılan benzer bir anketteki sonuçlara nazaran daha da düşük olduğunu tespit etti.

Tanrı inancı konusunda,
1914 yılında bilim adamlarının %27.7’si inançlı, %52.7’si inançsız ve %20.9’u agnostik idi.
1933 yılında inançlı oranı %15, inançsız oranı %68 ve agnostik oranı %17 çıkmıştı.
1998 yılında tekrarlanan aynı anket ise inançlı oranını %7, inançsız oranını %72.2 ve agnostik oranını da %20.8 olarak gösteriyordu.

İnsan ruhunun ölümsüzlüğü konusunda ise,
1914 yılında bilim adamlarının %35.2’si inançlı, %25.4’u inançsız ve %43.7’si ise agnostik idi.
1933 yılında inançlı oranı %18, inançsız oranı %53 ve agnostik oranı %29 çıkmıştı.
1998 yılında tekrarlanan aynı anket ise inançlı oranını %7.9, inançsız oranını %76.7 ve agnostik oranını da %23.3 olarak gösteriyordu.

En yukarıda verdiğim, amerikan halkı ile ilgili sonuçlara ek olarak da, o sonuçların 1988’den beri değişim gösterdiğini tespit eden bir anket sonucu var. Buna göre amerikan halkı arasında kendini inançsız olarak tanımlayanların oranı 1990’li yıllar içinde iki kat artarak %7’den %14’e çıkmış bulunuyor. Bunu da evrim konusundaki eğitime bağlıyorlar. Bilindiği gibi evrim mi, yaratılışçılık mı okutulmalı tartışması, 80’li yılların sonunda mahkemelere kadar gitmiş ve bilinçli arasında endişe yaratmıştı. Fakat sonuçta evrimin öğretilmesi ve yaratılışçılığın bilim derslerine sokulmaması konusunda karar alındıktan sonraki gelişmeler, yukarıda bahsettiğim sonucu yaratıyor.

Bir başka ilginç nokta da Amerika’da bu kadar tartışılan bu yaratılışçılık konusunun, batı Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde bir problem bile olmaması. Internet’teki Amerikan ateist forumlarındaki tartışmalara Avrupa’dan katılan gençler, Amerika gibi gelişmiş bir ülkedeki bu ortama hayret ettiklerini belirtiyorlar. Bu durum bence batı dünyasının asıl kültürel gelişiminin Avrupa’da gerçekleşmiş olmasından, Amerika’nın ise sadece Avrupa’nın parası bol yatırımcılarını ve aynı zamanda bilim adamlarını, vs. çekerek bilim ve teknolojide gelişmesinden, yani bilimsel bilinç ve bilgi birikiminin asıl geliştiği ortam olmamasından kaynaklanıyor.

Bilim ve Ütopya Dergisi Anketi:
İşte bunlar da ülkemizdeki istatistikler. Anket 2001 yılında Nisan-Mayıs döneminde ODTÜ-Kocaeli-İstanbul üniversitesi Temel Bilimler Fakülteleri ile Tıp Fakültelerinde 1167 öğrenci arasında yapılmış. Soruların cevapları inanıyorum-inanmıyorum yada olabilir seklinde. Sorulara verilen cevaplardan İslam’la ilgili olan ‘Havva-Adem’, ‘Kader’ ve ‘Melek ve Cinler’ ile ilgili sorulara yüksek bir yüzdeyle inanıyorum cevabı gelmiş. İşte sorular ve sonuçları.

KUTU-1
Anket soruları
1) Kişilerin geleceğini ve karakteristik özelliklerini, doğdukları sırada
yıldızların durumuna bakarak önceden haber veren astrolojiye;
a) İnanıyorum b) İnanmıyorum c) Olabilir
2) Başka gezegenlerden, dünyamızı ziyarete gelen ufoların varlığına;
a) İnanıyorum b) İnanmıyorum c) Olabilir

3) Uzaydan gelen canlıların aramıza girip yaşadıklarına;
a) İnanıyorum b) İnanmıyorum c) Olabilir

4) Ufoların binlerce yıl önce dünyamıza gelip, uygarlığı başlattıklarına;
a) İnanıyorum b) İnanmıyorum c) Olabilir

5) Nuh’un Gemisi’nin varlığına;
a) İnanıyorum b) İnanmıyorum c) Olabilir

6) Aşağıdaki para psikolojik olaylarla ilgili deneyimleriniz:
6/1) Bir insanın bir başkasının başına gelenler veya aklından gecenler
hakkında, hisleri yoluyla bilgi sahibi olması (Telepati).
a) Yaşadım b) İnanmıyorum c) Yaşayanlardan biliyorum

6/2) Ruh gücüyle eşyaların hareket ettirilebilmesi (Telekinezi).
a) Yaşadım b) İnanmıyorum c) Yasayanlardan biliyorum

6/3) Medyum yardımıyla veya başka bir şekilde ölülerin ruhuyla
haberleşilmesi.
a) Yaşadım b) İnanmıyorum c) Yaşayanlardan biliyorum

6/4) Falların ve falcıların geleceğe dair haber vermesi.
a) Yaşadım b) İnanmıyorum c) Yaşayanlardan biliyorum

7) Ruhun, ölümden sonra başka bir bedende yeniden canlanması anlamına gelen
reenkarnasyona;
a) İnanıyorum b) İnanmıyorum c) Olabilir

8) Melekler, cinler gibi varlıklara;
a) İnanıyorum b) İnanmıyorum c) Olabilir

9) İnsan soyunun Havva ve Adem’den geldiği görüşüne;
a) İnanıyorum b) İnanmıyorum c) Olabilir

10) Dileklerinizin gerçekleşmesine, türbe ya da yatırlara gitmenin yardımcı
olacağına;
a) İnanıyorum b) İnanmıyorum c) Olabilir

11) Nazara inanır misiniz?
a) İnanıyorum b) İnanmıyorum c) Olabilir

12) Muska taşır mısınız?
a) Evet b) Hayır c) Yararına inanmasam da taşırım

13) Rüyalarınızda gördüklerinizin gelecekte yaşanacak olaylara dair ipuçları
taşıdığına inanıyor musunuz?
a) Evet b) Hayır c) Olabilir

14) Kadere inanıyor musunuz?
a) Evet b) Hayır c) Bazen

KUTU-2
Anketin uygulandığı bölümler
– İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. (1. ve 4. sınıf)
– İ.Ü. İstanbul Tıp Fak . (1. ve 4. sınıf)
– İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Bölümü. (1. ve 4. sınıf)
– İ.Ü. Fen Fak. Biyoloji Bölümü. (1. ve 4. sınıf)
– İ.Ü. Fen Fak. Astronomi Bölümü. (4. sınıf)
– İ.Ü. Fen Fak. Fizik Bölümü. (1. ve 4. sınıf)
– İ.Ü. Fen Fak. Matematik Bölümü. (1. ve 4. sınıf)
– İ.Ü. Mühendislik Fak. (1. sınıf)
– A.Ü. Biyoloji Bölümü. (1. ve 4. sınıf)
– A.Ü. Astronomi Bölümü. (4. sınıf)
– A.Ü. Kimya Bölümü. (1. ve 4. sınıf)
– A.Ü. İstatistik Bölümü. (1. ve 4. sınıf)
– A.Ü. Elektronik Müh. Bölümü. (1. sınıf)
– A.Ü. Jeoloji Müh. Bölümü. (1. sınıf)
– ODTÜ Biyoloji Bölümü. (1. ve 4. sınıf)
– ODTÜ Fizik Bölümü. (4. sınıf)
– ODTÜ Matematik Bölümü. (1. ve 4. sınıf)
– ODTÜ İstatistik Bölümü. (1. sınıf)
– Kocaeli Üniv. Tıp Fak. (1. ve 4. sınıf)

Tablo-1
“Olabilir” ve “yaşayanlardan biliyorum” yanıtlarının oranı

1) UFO’lar
% 42.84
2) Rüya
% 42.14
3) Telepati
% 42.07
4) Telekinezi
% 41.04
5) Astroloji
% 37.15
6) UFO uygarlığı
% 28.08
7) Aramızda uzaylılar
% 25.84
8) Reenkarnasyon
% 23.87
9) Türbe / Yatır
% 21.95
10) Nuh’un gemisi
% 20.38
11) Kader
% 16.97
12) Havva / Adem
% 16.68
13) Medyum
% 16.24
14) Fal / Falcı
% 15.45
15) Nazar
% 14.62
16) Melek / Cin
% 12.78
17) Muska
% 1.30
Tablo-2
“İnanıyorum” oranları (yüksekten aza sıra ile) üç şıklı grafikleri (inanıyorum) dikkate alarak yapılan sıralama

1) Melek / Cin
% 71.44
2) Nazar
% 68.91
3) Kader
% 67.49
4) Havva / Adem
% 67.02
5) Nuh’un gemisi
% 63.31
6) Rüya
% 34.32
7) Telepati
% 26.98
8) UFO’lar
% 15.80
9) Astroloji
% 14.44
10) Reenkarnasyon
% 11.47
11) Türbe / Yatır
% 9.66
12) Muska
% 9.45
13) Fal / Falcı
% 6.23
14) UFO Uygarlığı
% 5.20
15) Aramızda Uzaylılar
% 3.09
16) Telekinezi
% 1.90
17) Medyum
% 1.90

Tablo-3
“İnanıyorum+olabilir” oranları (yüksekten aza sıra ile) İki şıklı grafikleri (inanıyorum+olabilir) dikkate alarak yapılan sıralama

1) Kader
% 84.45
2) Melek / Cin
% 84.22
3) Havva / Adem
% 83.70
4) Nuh’un gemisi
% 83.69
5) Nazar
% 83.53
6) Rüya
% 76.46
7) Telepati
% 69.05
8) UFO’lar
% 58.64
9) Astroloji
% 51.58
10) Telekinezi
% 42.93
11) Reenkarnasyon
% 35.34
12) UFO uygarlığı
% 33.28
13) Türbe / Yatır
% 31.61
14) Aramızda uzaylılar
% 28.93
15) Fal / Falcı
% 21.69
16) Medyum
% 18.14
17) Muska
% 10.75